Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hạnh Thông Tây

Email: nthmai.govap@hcm.edu.vn

Mô tả:

Hiệu Trưởng

NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI
NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI

Ngày sinh: 6/4/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang

Trình độ :Đại học Sư Phạm Mầm non - Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)6295.3203

Điện thoại riêng: 0903369126

Email liên lạc: nthmai.govap@hcm.edu.vn