Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hạnh Thông Tây

Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc đề nghị thực hiện báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-de-nghi-thuc-hien-bao-cao-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2021_2810202110.pdf
987/GDĐTPháp luật - pháp chếPhòng Giáo Dục và Đào Tạo27-10-2021
2 Về việc tham gia Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-tham-gia-hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-nam-2021_2810202110.pdf
980/GDĐTPháp luật - pháp chếPhòng Giáo Dục và Đào Tạo22-10-2021
3 Kế hoạch tổ chức "Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-to-chuc-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-0911-ng_2810202110.pdf
976/KH-GDĐTPháp luật - pháp chếPhòng Giáo Dục và Đào Tạo21-10-2021
4 Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-quyet-954-2020-ubtvqh14-ve-tang-muc-giam-tru-gia-canh_307202017.pdf
954/2020/UBTVQH14Pháp luật - pháp chếUỷ ban thường vụ Quốc hội30-07-2020
5 Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-809-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu_307202017.pdf
809/QĐ-TTgPháp luật - pháp chếThủ tướng Chính phủ30-07-2020
6 Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-774-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu_307202017.pdf
774/QĐ-TTgPháp luật - pháp chếThủ tướng Chính phủ30-07-2020
7 Chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19_307202016.pdf
19/CT-TTgPháp luật - pháp chếThủ tướng Chính phủ30-07-2020
8 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-62-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
62/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
9 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-61-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
61/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
10 Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-58-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
58/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
11 Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-53-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
53/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
12 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-49-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
49/2020/NĐ-VPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
13 Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-47-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
47/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
14 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-45-2020-nd-cp-chinh-phu_307202016.pdf
45/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
15 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-09-2020-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc_307202016.pdf
26/2020/NĐ-CPPháp luật - pháp chếChính phủ30-07-2020
12