Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hạnh Thông Tây

Có 433 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc tham gia thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-tham-gia-thap-nen-tuong-niem-dong-bao-tu-vong-va-can-bo-chien-si-hy-sin_231120219.pdf
3226/SGDĐT-CTTTCông vănSở Giáo Dục và Đào Tạo19-11-2021
2 Về truyền thông phòng, chống dịch COVID-19.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-truyen-thong-phong-chong-dich-covid-19_231120219.pdf
1162/GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo19-11-2021
3 Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Qui định tiêu chuẩn Thư viện CSGD mầm non và phổ thông.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-qui-dinh-tieu-chuan-thu-vien-csgd-mam-n_191120218.pdf
1157/GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo19-11-2021
4 Thông báo về phân công phục vụ công tác tổ chức hiến máu nhân đạo ngày 01/12/2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-ve-phan-cong-phuc-vu-cong-tac-to-chuc-hien-mau-nhan-dao-ngay-01122021_121120219.pdf
1141/TB-GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
5 Về việc hướng dẫn sinh hoạt Khối thi đua năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-huong-dan-sinh-hoat-khoi-thi-dua-nam-hoc-2021-2022_121120219.pdf
1133/GDĐT-TĐCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
6 Về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-thuc-hien-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-hoc-2021-2022_121120219.pdf
1132/GDĐT-TĐCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
7 Về việc hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 - năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-huong-dan-xet-chon-giai-thuong-vo-truong-toan-lan-thu-24-nam-2021_121120219.pdf
1131/GDĐT-TĐCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
8 Về hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-che-do-theo-nghi-quyet-so-172021nq-hdnd-ngay_121120219.pdf
1128/GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
9 Quyết định về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đối với các tập thể thuộc quận Gò Vấp; Quyết định về tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân thuộc quận Gò Vấp.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-ve-cong-nhan-danh-hieu-tap-the-lao-dong-xuat-sac-doi-voi-cac-tap-the_121120219.pdf
File thứ 2: quyet-dinh-ve-tang-bang-khen-doi-voi-cac-tap-the-ca-nhan-thuoc-quan-go-vap_121120219.pdf
3667/QĐ-UBND; 3668/QĐ-UBNDCông vănỦy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh12-11-2021
10 Về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19" trên mạng xã hội VCNet.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-viec-huong-ung-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-tren_121120218.pdf
1130/GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
11 Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-y-te-truong-hoc-nam-hoc-2021-2022_121120218.pdf
1009/KH-GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo12-11-2021
12 Báo cáo tháng 9, 10/2021 và Kế hoạch tháng 11/2021 sau khi các trường góp ý.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-9-10-2021-va-ke-hoach-thang-11-2021-sau-khi-cac-truong-gop-y_911202116.pdf
1002/BC-GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo09-11-2021
13 [Khẩn] Về rà soát hiện trạng cơ sở vật chất trường học và tình hình sử dụng điện, nước phục vụ cho công tác trưng dụng vào mục đích phòng, chống dịch Covid-19.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khan-ve-ra-soat-hien-trang-co-so-vat-chat-truong-hoc-va-tinh-hinh-su-dung-dien_811202111.pdf
3022/SGDĐT-KHTCCông vănSở Giáo Dục và Đào Tạo08-11-2021
14 Về công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020 - 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-cong-nhan-danh-hieu-chien-si-thi-dua-co-so-nam-hoc-2020-2021_81120218.pdf
1740/QĐ-UBNDCông vănỦy Ban Nhân Dân Quận Gò Vấp08-11-2021
15 Về hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục năm học 2021 - 2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: e-huong-dan-cap-nhat-noi-dung-va-hoat-dong-cong-thong-tin-dien-tu-cua-don-vi-gi_411202110.pdf
1002/GDĐTCông vănPhòng Giáo Dục và Đào Tạo04-11-2021
12345678910...>>